Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE STÅNGSJÖN, 46 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-24 Stoppdatum 2018-09-12
Mängd (ton): 10,29 Kostnad totalt: 16028
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: