Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUS017, 8061 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-12-11 Stoppdatum 2018-12-11
Mängd (ton): 6,04 Kostnad totalt: 10483
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: