Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hoan, Svartbäcken, 9_dos3 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-01-01 Stoppdatum 2018-12-01
Mängd (ton): 39,00 Kostnad totalt: 16259
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: