Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT107024, 06VAT107024 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-05 Stoppdatum 2002-04-05
Mängd (ton): 8,49 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: