Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-19 Stoppdatum 2019-09-19
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 7917
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: