Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-18 Stoppdatum 2019-09-18
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 5187
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: