Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401rund050vm , 2401rund050vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-23 Stoppdatum 2019-09-23
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 7172
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: