Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403stens043vm , 2403stens043vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-24 Stoppdatum 2019-09-24
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 7058
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: