Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2425fjällå120vm , 2425fjällå120vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-19 Stoppdatum 2019-09-19
Mängd (ton): 3,28 Kostnad totalt: 9594
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: