Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb025vm , 2480brännb025vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-29 Stoppdatum 2019-09-29
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2338
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: