Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger042vm , 2480deger042vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-25 Stoppdatum 2019-09-25
Mängd (ton): 6,17 Kostnad totalt: 14499
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: