Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä017vm , 2480idebä017vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-26 Stoppdatum 2019-09-26
Mängd (ton): 7,17 Kostnad totalt: 16837
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: