Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm144vm , 2480klappm144vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-27 Stoppdatum 2019-09-27
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 16370
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: