Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stridbäcken kdos , 24KDOS704905-167235 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-01-01 Stoppdatum 2019-12-31
Mängd (ton): 47,43 Kostnad totalt: 192518
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Köping Metod: Doserare
Kommentar: