Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mänttorpsbäcken4, 1885mänttorp4vm Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-05-23 Stoppdatum 2019-05-23
Mängd (ton): 0,63 Kostnad totalt: 1121
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: