Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-23 Stoppdatum 2019-10-22
Mängd (ton): 129,01 Kostnad totalt: 149651
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: