Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 469, 07VM469 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-21 Stoppdatum 2019-03-21
Mängd (ton): 18,03 Kostnad totalt: 31137
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: