Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 360, 07VM360 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-30 Stoppdatum 2019-03-30
Mängd (ton): 16,02 Kostnad totalt: 27858
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: