Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 402, 07VM402 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-16 Stoppdatum 2019-04-16
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 9892
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: