Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-06 Stoppdatum 2019-03-06
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4449
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: