Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-10 Stoppdatum 2019-03-10
Mängd (ton): 9,49 Kostnad totalt: 16139
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: