Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-12 Stoppdatum 2019-11-12
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 5875
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: