Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-29 Stoppdatum 2019-10-29
Mängd (ton): 2,12 Kostnad totalt: 3800
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: