Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: S LÅNGTJÄRNEN, 6705680-1391340-Våt Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-24 Stoppdatum 2019-07-24
Mängd (ton): 16,54 Kostnad totalt: 23851
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: