Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 101347 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-29 Stoppdatum 2019-08-29
Mängd (ton): 6,14 Kostnad totalt: 10765
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: