Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-20 Stoppdatum 2019-08-20
Mängd (ton): 11,04 Kostnad totalt: 19510
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: