Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015013, 06VAT015013 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-19 Stoppdatum 2019-08-19
Mängd (ton): 14,01 Kostnad totalt: 24764
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: