Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017049, 06VAT017049 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-01 Stoppdatum 2019-09-01
Mängd (ton): 20,79 Kostnad totalt: 36179
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: