Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019004, 06VAT019004 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-01 Stoppdatum 2019-09-01
Mängd (ton): 8,23 Kostnad totalt: 14317
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: