Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022077, 06VAT022077 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-30 Stoppdatum 2019-08-30
Mängd (ton): 13,94 Kostnad totalt: 24254
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: