Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024010, 06VAT024010 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-13 Stoppdatum 2019-08-13
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10611
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: