Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024061, 06VAT024061 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-14 Stoppdatum 2019-08-14
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 30053
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: