Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032044, 06VAT032044 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-26 Stoppdatum 2019-08-26
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1698
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: