Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040020, 06VAT040020 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-26 Stoppdatum 2019-08-26
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1749
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: