Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT042003, 06VAT042003 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-24 Stoppdatum 2019-08-24
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10611
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: