Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT049005, 06VAT049005 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-04 Stoppdatum 2019-09-04
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 31616
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: