Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058045, 06VAT058045 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-27 Stoppdatum 2019-08-27
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3498
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: