Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096043, 06VAT096043 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-14 Stoppdatum 2019-04-14
Mängd (ton): 9,01 Kostnad totalt: 17911
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: