Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180047, 06VAT180047 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-05 Stoppdatum 2019-11-05
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 1893
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: