Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ystebosjön, 098035 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-29 Stoppdatum 2002-10-29
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: