Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulvevannet, 17SJÖ0260 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-02 Stoppdatum 2019-09-02
Mängd (ton): 7,50 Kostnad totalt: 19125
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: