Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höghultsbäcken, 17VTM10 115 1 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-18 Stoppdatum 2019-07-18
Mängd (ton): 4,76 Kostnad totalt: 7617
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: