Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Heinabäcken, 17VTM37 401 14 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-21 Stoppdatum 2019-08-21
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 4101
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: