Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKSJÖN, 17VTM37 404 38 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-29 Stoppdatum 2019-08-29
Mängd (ton): 15,79 Kostnad totalt: 21805
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: