Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKSJÖN, 17VTM37 404 44 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-28 Stoppdatum 2019-08-28
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 1311
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: