Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örån, 17VTM37 406 7 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-25 Stoppdatum 2019-08-25
Mängd (ton): 6,04 Kostnad totalt: 8341
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: