Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svärjebäcken, 17VTM37 408 55 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-10 Stoppdatum 2019-08-10
Mängd (ton): 15,05 Kostnad totalt: 20784
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: