Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljusnebäcken, 17VTM37 504 20 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-30 Stoppdatum 2019-08-30
Mängd (ton): 2,12 Kostnad totalt: 2927
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: