Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 16A Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-17 Stoppdatum 2019-08-17
Mängd (ton): 6,36 Kostnad totalt: 8783
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: