Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HEDSJÖN, 17VTM37 507 3a Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-17 Stoppdatum 2019-08-17
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 13906
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: